Stichting Welzijnswerk Emmermeer (WEM)

 

Registratie KvK: onder vestigingsnummer 000022441476

Fiscaal nummer: 001970185

 

Contactgegevens:

Stichting Welzijnswerk Emmermeer,

Nijkampenweg 73,

7815 GB Emmen

Telefoonnummer; 0591613909

 

Website: www.emmermeer.nl  met een link naar WEM

 

Bestuursamenstelling:

Voorzitter/contactpersoon: dhr. J. Baptist.

Penningmeester:                  mevr. H.B. de Val

Leden:                                   mevr. A. Rouw – Veenstra

                                              dhr. M. Laning

 

Het doel van  de stichting WEM is:

Het stimuleren, uitvoeren, bieden van faciliteiten en anderszins ondersteunen van het welzijnswerk in de wijk Emmermeer.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

·         het initiλren en organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn en het bieden van ruimten voor deze activiteiten.

Personeel:

Het WEM is een vrijwilligersorganisatie: wel heeft zij 3 werknemers in dienst t.w. een beheerder van de Meerstede en 2 personeelsleden en twee oproepkrachten, zij zorgen voor beheer, en schoonmaak van de Meerstede . De beloning vindt plaats naar de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Het verhuur van ruimtes van het gebouw gaat via de beheerder van het WEM: de inkomsten van verhuur komen dan ook ten goede aan het WEM.

Activiteiten:

·         Verhuur van ruimtes in de Meerstede.

·         Tevens heeft het WEM nauwe contacten met andere gebruikers van de Meerstede, een multifunctioneel gebouw voor wonen, zorg en welzijn. Met name is er structureel overleg met zorggroep Tangenborgh, AtHomeFirst, de leiding van het restaurant en de bewonerscommissie van de Meerstede in een zgn. “Breed Overleg”

 

 

 

Activiteiten in de Meerstede 2023-2024

 

Biljarten:

maandag t/m vrijdag                             09.00 uur – 11.30 uur

                                                           12.45 uur – 16.30 uur

maandag – en dinsdagavond                  18.30 uur – 21.00 uur

 

Klaverjassen en jokeren:

maandag                                              13.30 uur – 16.30 uur

                   

Koor Geen Gehoor:

Dinsdag                                               18.30 uur – 20.00 uur.

 

Bridgen:

donderdag                                            13.00 uur – 16.15 uur

 

Wandelgroep:

maandag                                              14.00 uur – 15.00 uur

 

Meer bewegen voor ouderen:

dinsdag gym                                          09.30 uur – 10.30 uur

dinsdag zitgym                                     10.30 uur – 11.30 uur

donderdag zitdansen                              13.00 uur – 14.00 uur

 

Handwerkgroep:

dinsdag                                                14.00 uur – 16.00 uur

1 keer per 14 dagen op de oneven weken.

 

Houtbewerking:

dinsdag                                                09.00 uur – 11.30 uur

 

Ouderenbibliotheek:

woensdag                                             14.30 uur – 15.30 uur

 

Koersbal:

donderdag                                            09.30 uur – 12.30 uur

 

Bingo:

woensdag                                             13.30 uur – 16.30 uur

 

Jeu de boules:

donderdag                                            13.30 uur – 16.30 uur

 

Lotgenotengroep MS – stichting:

Op de laatste vrijdag van de maand         10.00 uur – 12.00 uur

 

Postzegelvereniging Philatelica:

Elke 4e dinsdag van de maandag   19.30 uur – 20.00 uur.

 

Drentse vereniging ’t Aol’ Volk:

maandag                                              20.00 uur – 22.00 uur

 

Wijkagent/Handhaving:

Dinsdag                                               10.00 uur – 11.00 uur

 

  

Huur van ruimtes in de Meerstede.

 

In de Meerstede zijn diverse ruimtes te huur voor vergaderingen of activiteiten van 4 tot 80 personen. Wij geven u graag een prijsopgave en de nodige informatie!

U kunt van maandag /m vrijdag van 09.00 uur – 11.30 uur en van 12.45 uur – 16.00 uur  bellen met het beheer van de Stichting WEM ( Welzijnswerk Emmermeer)

Het telefoonnummer is  613909

 

 

 

           Financieel overzicht St. Welzijnswerk Emmermeer

 

 

 

 

                   

 

jaarrekening 2022

 

 

 

 

 

 

Balans per 31-12-2022

 

Activa

 

Passiva

 

Inventaris/apparatuur

 €             3.194

Algemene reserve

 €        67.034

Voorraden

 €             2.143

 

 

Debiteuren

 €             5.283

Te betalen belasting/soc.premies

 €          9.601

Overige vorderingen

 €             2.726

Crediteuren en overige schulden

 €          3.798

Liquide middelen

 €           67.087

 

 

Totaal

 €           80.433

Totaal

 €        80.433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exploitatierekening 2022

 

Baten

 

Lasten

 

Subsidie 2022 Gemeente Emmen

 €           94.592

Inkopen buffet

 €          7.832

Verhuur opbrengsten

 €           67.677

Personeelskosten

 €        83.765

 

 

Afschrijvingskosten

 €          1.831

 

 

overige bedrijfskosten

 €        69.008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 €        162.269

 

 €      162.436