Bijgewerkt op 30 mei 2022

 

Stichting Welzijnswerk Emmermeer (WEM)

 

Registratie KvK: onder vestigingsnummer 000022441476

Fiscaal nummer: 001970185

 

Contactgegevens:

Stichting Welzijnswerk Emmermeer,

Nijkampenweg 73,

7815 GB Emmen

Telefoonnummer; 0591613909

 

Website: www.emmermeer.nl  met een link naar WEM

 

Bestuursamenstelling:

Voorzitter/contactpersoon: dhr. J. Baptist.

Penningmeester:                  mevr. H.B. de Val

Leden:                                   mevr. A. Rouw – Veenstra

                                              dhr. M. Laning

 

 

 

Het doel de stichting WEM is:

Het stimuleren, uitvoeren, bieden van faciliteiten en anderszins ondersteunen van het welzijnswerk in de wijk Emmermeer.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

·         het initiλren en organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn en het bieden van ruimten voor deze activiteiten. Hiervoor laat het bestuur zich bijstaan door een activiteitencommissie en andere vrijwilligers.

 

Personeel:

Het WEM is een vrijwilligersorganisatie: wel heeft zij 4 werknemers in dienst t.w. een beheerder van de Meerstede en 3 personeelsleden, zij zorgen voor beheer, en schoonmaak van de Meerstede . De beloning vindt plaats naar de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Het verhuur van ruimtes van het gebouw gaat via de beheerder van het WEM: de inkomsten van verhuur komen dan ook ten goede aan het WEM.

 

Activiteiten:

 

·         Verhuur van ruimtes in de Meerstede.

·         Tevens heeft het WEM nauwe contacten met andere gebruikers van de Meerstede, een multifunctioneel gebouw voor wonen, zorg en welzijn. Met name is er structureel overleg met zorggroep Tangenborgh, de Toegang en de bewonerscommissie van de Meerstede in een zgn. “Breed Overleg”

 

 

Activiteiten in de Meerstede 2021 -2022:

 

Biljarten:

maandag t/m vrijdag                         09.00 uur – 11.30 uur

                                                         12.45 uur – 16.30 uur

maandag – en donderdagavond         18.30 uur – 21.00 uur

 

Klaverjassen en jokeren:

maandag                                          13.30 uur – 16.30 uur

vrijdag                                              19.30 uur – 22.30 uur

1 keer per 14 dagen op de even weken.

 

Gemengd koor Cantemus:

donderdag                                        20.00 uur – 22.00 uur

 

Mannenkoor Alzando:

woensdag                                         15.00 uur – 16.30 uur

 

Bridgen:

donderdag                                        13.00 uur – 16.15 uur

 

Wandelgroep:

maandag                                          14.00 uur – 15.00 uur

 

Meer bewegen voor ouderen:

dinsdag gym                            09.30 uur – 10.30 uur

dinsdag zitgym                                  10.30 uur – 11.30 uur

donderdag zitdansen                         13.00 uur – 14.00 uur

 

Handwerkgroep:

dinsdag                                             14.00 uur – 16.00 uur

1 keer per 14 dagen op de oneven weken.

 

Handwerkgroep met o.a. spinnen en weven

donderdag                                        09.30 uur – 11.30 uur

 

Houtbewerking:

dinsdag                                             09.30 uur – 11.30 uur

 

Ouderenbibliotheek:

woensdag                                         14.30 uur – 15.30 uur

 

Koersbal:

donderdag                                        09.30 uur – 12.30 uur

 

Bingo:

woensdag                                         13.30 uur – 16.30 uur

 

Jeu de boules:

donderdag                                        13.30 uur – 16.30 uur

 

 

Lotgenotengroep MS – stichting:

Op de laatste vrijdag van de maand    10.00 uur – 12.00 uur

 

Postzegelvereniging Philatelica:

Elke 4e dinsdag van de maandag        19.30 uur – 20.00 uur.

 

Drentse veringing ’t Aol’ Volk:

maandag                                           20.00 uur – 22.00 uur

Voor meer informatie: info@aolvolkemmen.nl

 

 

 

Wilt u informatie over bovenstaande activiteiten dan kunt u bellen met het beheer van de Meerstede.

Stichting Welzijnswerk Emmermeer ( WEM): 613909!

 

Hebt u belangstelling voor een van deze activiteiten dan kunt u vrijblijvend een keertje meedoen!!

Hartelijk welkom en wellicht tot ziens op een van de activiteiten!!!

Huur van ruimtes in de Meerstede.

 

In de Meerstede zijn diverse ruimtes te huur voor vergaderingen of activiteiten van 4 tot 80 personen. Wij geven u graag een prijsopgave en de nodige informatie!

U kunt van maandag /m vrijdag van 09.00 uur – 11.30 uur en van 12.45 uur – 16.00 uur  bellen met het beheer van de Stichting WEM ( Welzijnswerk Emmermeer)

Het telefoonnummer is  613909

 

 

 

 

           Financieel overzicht St. Welzijnswerk Emmermeer
       
                      jaarrekening 2021  
       
  Balans per 31-12-2021  
Activa   Passiva  
Inventaris/apparatuur  €             5.025 Algemene reserve  €        67.359
Voorraden  €             1.894    
Debiteuren  €             1.520 Te betalen belasting/soc.premies  €          5.264
Overige vorderingen  €             1.387 Crediteuren en overige schulden  €          2.917
Liquide middelen  €           65.714    
Totaal  €           75.540 Totaal  €        75.540
       
       
  exploitatierekening 2020  
Baten   Lasten  
Subsidie 2018 Gemeente Emmen  €           93.655 Inkopen buffet  €          2.258
Verhuur opbrengsten  €           28.682 Personeelskosten  €        66.863
    Afschrijvingskosten  €          1.696
    overige bedrijfskosten  €        70.446
       
       
       
       
       
       
   €        122.337    €      122.337