Het laatste nieuws

   
   
 

Heb je ook nieuws voor de bewoners van Emmermeer, dan kun je het mailen via de knop e-mail zodat ik het kan plaatsen. Ook foto's van uw activiteit kun je via deze knop sturen.

Gezocht:

Enkele redactiemedewerkers voor deze site en een amateurfotograaf voor het maken van foto's. Het liefst woonachtend in de wijk. Dit alles op vrijwillige basis.

Graag even contact opnemen via de knop e-mail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-

Gezonde Huiskamer parkeert in Emmen én Erica

Check je leefstijl en praat over je leefomgeving

Van 14 tot en met 16 oktober komt de 'Gezonde Huiskamer’ naar Emmen. Aan het Marktplein van Emmen en aan de Semsstraat in Erica kan iedereen die dit wil een leefstijlcheck doen, praten over hoe en waar je oud wilt worden en tips krijgen over manieren om je gezondheid in kleine stappen te verbeteren. Je kunt langskomen tussen 10.00 en 17.00 uur, er zijn geen kosten aan verbonden en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Dus kom naar deze uit de kluiten gewassen camper, de koffie staat klaar.

Bij de leefstijlcheck hoort een korte vragenlijst en worden onder meer gewicht, BMI en knijpkracht gemeten. Deelnemers krijgen een persoonlijk advies mee naar huis. Het doel van de Gezonde Huiskamer is om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan met mensen over gezondheid en in beeld te brengen hoe de omgeving kan bijdragen aan meer gezonde jaren. Bij dit laatste kan gedacht worden aan openbaar groen om te bewegen, initiatieven om samen te bewegen, maar ook aan een buurthuis waar je koffie drinkt en bijpraat met wijk-of buurtgenoten. De uitkomsten van de vragen over de woonomgeving worden op donderdag 17 oktober vanaf 12.00 – 13.30 uur gedeeld met de inwoners en de gemeente, zodat duidelijk wordt weet wat er leeft en waar actie op ondernomen kan worden. Iedereen is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.

De Gezonde Huiskamer is een initiatief van het UMCG, de Gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen (Aletta Jacobs School of Public Health) en het Healthy Ageing Netwerk (HANNN). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door EIT Health, een Europees gezondheidsnetwerk ondersteund door de EU.

Vorig jaar stond een grotere variant van de gezonde huiskamer op de Grote Markt in Groningen en deden ruim 350 inwoners een leefstijlcheck. Uit de gesprekken bleek onder meer dat mensen niet alleen geïnteresseerd zijn in de eigen gezondheid, maar ook graag willen praten over wonen, sporten, stress, stoppen met roken, en andere zaken die invloed hebben op gezondheid. Daarom gaat de Gezonde Huiskamer nu de provincie in, per bus, zodat meer mensen bereikt kunnen worden. In eerste instantie rijdt de Gezonde Huiskamer rond tot en met eind november, maar bij voldoende belangstelling rijdt hij misschien nog wel een tijdje verder.

Locatie & openingstijden

Maandag 14 oktober | 10.00 - 17.00 uur

Marktplein Emmen

Dinsdag 15 oktober | 10.00 - 17.00 uur

Marktplein Emmen

Woensdag 16 oktober | 10.00 - 18.00 uur

Semsstraat, Erica – Buitenspeeldag

 

Slotbijeenkomst | Donderdag 17 oktober | 12.00 – 13.30 uur
Bibliotheek Emmen, Noorderplein 1

Meer info:

Wilt u meer informatie over de Gezonde Huiskamer?
Kijk op www.meergezondejaren.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Welzijnswerk Emmermeer (WEM).

Het bestuur van het WEM zoekt nieuwe bestuursleden! Het huidige bestuur bestaat uit 3 personen, t.w. voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze bestuursleden hebben zich respectievelijk 11, 6 en 15  jaar ingezet voor het WEM en nu is het tijd voor wat anders

( voor hen ) en nieuw, vers bloed ( voor het WEM). Eind 2019 stoppen deze bestuursleden en vandaar hierbij de vraag naar nieuwe bestuursleden.

De tijdsinvestering is variabel: zo’n 6 – 10 uren per maand.

Voor informatie kunt u het beste op dinsdagmiddag binnenlopen in “De Meerstede”, Nijkampenweg 73, vanaf 13.00 uur is het huidige bestuur daar altijd aanwezig ( behalve in de vakanties) U kunt ook contact opnemen met de voorzitter, Jan Baptist, bij voorkeur via de mail baptist@hetnet.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat is het Juridisch Loket?

Graag stellen we het Juridisch Loket aan u voor. Het Juridisch Loket is een door de overheid gesubsidieerde instelling die u gratis informatie en advies kan verstrekken met betrekking tot juridische vragen en problemen op vele rechtsgebieden onder andere het personen- en familierecht, verbintenissenrecht, sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en huurrecht.

Het Juridisch Loket is een onafhankelijk opererende organisatie, die de advies- en informatiefunctie heeft overgenomen van de Bureaus voor Rechtshulp.

Hoe gaat het in z’n werk?

Het Juridisch Loket zoekt samen met u naar de kern van de zaak. In het overgrote deel van de gevallen lost het Juridisch Loket het probleem samen met u op. Bij complexere juridische problemen kan het Juridisch Loket u in contact brengen met een gespecialiseerd advocatenkantoor gevestigd in uw woonomgeving. Soms kan mediation een goede oplossing zijn. Mediation is bemiddeling door een onafhankelijke derde, die u en de tegenpartij helpt een oplossing te vinden. U hoeft niet zelf de andere partij te benaderen, dit doet het Juridisch Loket voor u. Indien beide partijen kiezen voor mediation, wordt u door het Juridisch Loket doorverwezen naar een mediatior.

Bereikbaarheid van het Juridisch Loket?

U kunt uw vraag op verschillende manieren aan ons voorleggen.

·         Telefonisch

U kunt ons elke werkdag van 09.00 tot 18.00 uur telefonisch bereiken op 0900 - 8020 (0,25 ct p/m). U krijgt een juridisch geschoolde medewerker aan de lijn die het probleem met u bekijkt en u adviseert over de beste weg naar een mogelijke oplossing.

Via internet / e-mail

De website van het Juridisch Loket is www.juridischloket.nl. Hierop kunt u veel informatie vinden. Wanneer de juiste informatie niet gevonden wordt, kunt u ook via de website een vraag aan ons stellen.

 Bezoek een loket

U kunt telefonisch of bij de balie een afspraak maken voor ons spreekuur.

Zie voor adressen onze website: www.juridischloket.nl

Heeft u een juridische vraag en u weet niet hoe nu verder, neemt u dan contact op met het Juridisch Loket!

Het Juridisch Loket Emmen geeft u gratis informatie en advies met betrekking tot vele rechtsgebieden, eventueel verwijzen wij u naar advocatuur, mediators of overige instanties.

Het Juridisch Loket Emmen, Weerdingerstaat 233 A, 7811 CG Emmen

Balieopenstelling: dinsdag van 14-16 uur en vrijdag van 9-11 uur. Spreekuur op afspraak

Telefonisch bereikbaar: elke werkdag van 09.00 tot 18.00 uur via 0900-8020 (0,25 ct p/m/) Internet: www.juridischloket.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sinds januari 2019 heeft de gemeente Emmen het Buurtcultuurfonds.
Wat is dat eigenlijk? We stellen enkele vragen aan Greetje Kuipers van De Kunstbeweging:

 

Voor wie is het Buurtcultuurfonds?
 ‘Bij het Buurtcultuurfonds kunnen inwoners van de gemeente Emmen een bijdrage aanvragen om een project voor hun buurt of wijk te organiseren. Het gaat om projecten met een kunstzinnig tintje. Op deze manier komen inwoners op een andere manier met elkaar in contact en wordt de sfeer in de wijk verbeterd’.

Aan wat voor soort projecten moeten we dan denken?
‘Nou je kunt denken aan een evenement met bijvoorbeeld muziek, dans of theater. Of aan een fotoproject over de wijk, of een musical die uitgevoerd wordt door de kinderen uit de buurt…Er zijn teveel mogelijkheden om op te noemen. De eerste projecten zijn al van start en die zijn alle drie ook echt heel verschillend, zoals het pimpen van een spelcontainer met een kunstenaar, een kunstmarkt en een Foodlovers evenement waarin muzikale optredens gecombineerd worden met lekker eten en drinken..

Is het aanvragen van een bijdrage ingewikkeld?
‘Nee juist niet, bij dit fonds is aanvragen heel simpel. De spelregels staan helder omschreven, die kan iedereen bekijken op de site. En wie er toch graag hulp bij wil kan mailen naar bij De Kunstbeweging om een afspraak voor hulp maken.

Dus als ik het goed begrijp kan iedereen die een leuk creatief idee voor de wijk of buurt heeft een aanvraag doen?
‘Zo is het precies. De aanvragen gaan per kwartaal, dus je moet wel even op de site kijken naar de data van deadline Wie een creatief plan heeft voor de wijk of buurt en graag geholpen wil worden bij het indienen van de aanvraag, kan zich wenden tot
De Kunstbeweging
buurtcultuurfonds@dekunstbeweging.nl

 

Inwoners van  de gemeente Emmen worden uitgenodigd om de spelregels te lezen op www.buurtcultuurfondsemmen.nl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw voor de bewoners in de wijk Emmermeer!

 
WhatsApp buurtpreventie. Hierin kun je vermissingen opgeven van personen, verdachte situaties, inbraken, overlast en andere alarmerende situaties.

 
Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte brengen.

 
Het is de bedoeling dat er alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden.

 
Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst 112 en informeert daarna de buurt via de groep.

 
Lid worden van de groep? Stuur een mail naar scholtenstefan@hotmail.com met daarin uw telefoonnummer, naam en straatnaam.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komt en ziet  wat de Meerstede u biedt:

goede zalen om met een koor te zingen

 diverse ruimtes voor allerlei activiteiten van clubs en verenigingen

en... wat u verder maar kunt bedenken!!!!

Contact:

beheer Meerstede: telefoon 613909

of beheerdermeerstede@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    AED Meerstede hangt buiten.       

Bij de ingang aan de kant van het park.

De AED hangt in een kast die vrij toegankelijk is.                                   

Een Automatische Externe Defibrillator.

Misschien kent u dit apparaat beter als een AED ,

een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand.

In Emmermeer zijn mensen opgeleid om de AED te

bedienen.

In de supermarkt EMTE hangt een AED binnen en is na sluitingstijd niet meer bereikbaar.

In de Readshop (Boelens) hangt ook een AED.Deze is na sluitingstijd ook niet meer bereikbaar.

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emmermeer ligt Goed. Dit is de facebook pagina van Emmermeer. Voor deze pagina klik hier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------