Het laatste nieuws

   
   
 

Heb je ook nieuws voor de bewoners van Emmermeer, dan kun je het mailen via de knop e-mail zodat ik het kan plaatsen. Ook foto's van uw activiteit kun je via deze knop sturen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Word ook energiecoach en help inwoners energie te besparen

Gemeente Emmen en Drenthe College bieden gratis training Energiecoach aan

Steeds meer inwoners hebben moeite om hun energierekening te betalen. Vaak weten ze niet hoe ze kunnen besparen op hun energieverbruik. Dit kan soms al heel eenvoudig. De gemeente Emmen en het Drenthe College geven een gratis training om vrijwillige energiecoaches op te leiden. De coach geeft inwoners meer inzicht en handige tips om de rekening naar beneden te krijgen.

Wethouder Pascal Schrik: ďWe zetten energiecoaches in om inwoners te voorzien van nieuwe inzichten en slimme tips om te besparen. Nu wordt er nog te vaak onnodige energie verbruikt. Met de tips uit een gratis afspraak met een energiecoach kunnen inwoners al snel een paar tientjes tot honderden euroís per jaar besparen. En dat is in deze tijd met hoge energieprijzen mooi meegenomen.Ē

Training

Maandag 26 september 2022 start de training voor energiecoach. Maandag 19 september is een eerste kennismaking. In vijf dagdelen leren de cursisten om zelf huisbezoeken af te leggen en inwoners te helpen. De training vindt plaats op het Drenthe College. Na afloop blijven de coaches verbonden aan het Drenthe College. Aanmelden voor de training kan door een mail te sturen naar energie@emmen.nl.

Gratis advies van een energiecoach?

Op dit moment zijn er meer dan 50 energiecoaches in Emmen actief. Een grote groep van enthousiaste mensen, die samen aan de slag zijn om inwoners in de gemeente Emmen te helpen met de energierekening. Wilt u advies van een energiecoach? Boek dan een bezoek via www.emmengeeftenergie.nl.

------------------------------------------

Noordkant Emmermeer wacht mega-facelift: ver- en nieuwbouw 200 woningen

 De komende jaren wordt de noordkant van Emmermeer in Emmen stevig onder handen genomen. Voor de omgeving van de Valtherlaan, de Valtherzandweg en de Warmeerweg liggen plannen klaar voor de (ver)nieuwbouw van ruim 200 woningen. Zorgorganisatie Cosis en woningbouwcorporaties Lefier en Domesta steken hiervoor de komende jaren de handen uit de mouwen.

Zo werd eerder dit jaar bekend dat Domesta van plan is om tachtig nieuwe huurwoningen te realiseren aan de noordrand van de wijk. In deze omgeving bevinden zich nog enkele kale stukken, een laatste herinnering aan de vernieuwingsslag die het gebied ongeveer twintig jaar geleden onderging.

De Valtherlaan bevindt zich langs de rand van het Valtherbos. Vroeger stonden hier flats en huizenblokken die moesten wijken voor nieuwbouw. Het achterliggende idee was om het woonklimaat in de oudste woonwijk van Emmen te verbeteren.

Bospark Emmermeer

Naast een verouderde en eenzijdige woningvoorraad, waren ouderen, huurwoningen en lagere inkomensgroepen oververtegenwoordigd in de wijk. Het nieuwe woningbouwplan moest in dat opzicht zorgen voor meer afwisseling.

Het plan Bospark Emmermeer, dat ongeveer 140 nieuwe woningen en appartementen omvatte, werd daarvoor in het leven geroepen. Hoewel het grootste deel van het plangebied bebouwd werd, bleven er links en rechts nog kale plekken over.

In de komende jaren zullen die dus nader worden ingevuld. Volgens een woordvoerder van Domesta heeft de woningbouwcorporatie 10.000 vierkante meter aan grond aangekocht bij de Valtherzandweg, de Valtherlaan en de Warmeerweg van hun collega's van Lefier.

Over de exacte opzet van de nieuwbouw zijn nog geen details bekend. "We zitten nog in de ontwerpfase. We willen in ieder geval toe naar een afwisselend aanbod dat past bij de wijk en de groene omgeving." Het is daarbij de bedoeling dat het aanwezige groen zoveel mogelijk ontzien wordt.

Apart gebouw

De buurt wordt nog geÔnformeerd zodra er een concreet plan ligt. De woordvoerder verwacht dat dit waarschijnlijk niet meer voor dit jaar zal gebeuren. "Tot de verwachte bouw in 2025 zijn we nog volop bezig met het ontwikkeltraject en de planvorming."

Wat wel al bekend is dat de vrouwenopvang van Wender gaat verhuizen naar Emmermeer. Deze bevindt zich nu nog in de wijk Bargeres, waar zij hun ruimtes momenteel huren van Domesta. In het eerder naar buiten gebrachte persbericht destijds werd gesproken over woningen die Wender krijgt toegewezen.

Het blijkt nu toch te gaan om een apart gebouw, bevestigen zowel de corporatie als Wender zelf. Volgens regiomanager Imar van der Ark van laatstgenoemde instantie dient de nieuwe locatie voor de opvang van 24 cliŽnten.

Moderne maatstaven

Naast vrouwenopvang biedt Wender ook crisisopvang en vormen van beschermd wonen aan. De woonvormen bevinden zich op drie locaties binnen Bargeres. "Twee van deze locaties zijn inmiddels flink gedateerd en voldoen niet langer aan de moderne maatstaven", legt Van der Ark uit.

De vrouwenopvang bestaat momenteel uit een omgebouwd huizenblok met daarin vijf woningen. "Op deze locatie kunnen cliŽnten zich niet terugtrekken in een eigen ruimte. Terwijl dit volgens de geldende richtlijnen wel zou moeten."

Wender kaartte het probleem aan bij zowel de gemeente als Domesta. Laatstgenoemde stelde vervolgens de oplossing in Emmermeer voor.

Dat biedt enige soelaas, maar daarmee is Wender er nog niet, aldus Van der Ark. "Voor meer cliŽnten zijn nieuwe woonplekken een must. Bovendien zien we een toename in het aantal cliŽnten en de problematiek (psychisch, verslavingen, red)." Wender zit regelmatig met de gemeente om tafel om deze trend te bespreken. Want eigenlijk is meer of een nieuwe ruimte noodzakelijk, aldus Van der Ark.

 

Naast een onderkomen voor de cliŽnten van Wender, maakt ook zorgorganisatie Cosis werk van nieuwbouw in dit gebied. Cosis heeft namelijk plannen voor een woonzorgcomplex met 66 wooneenheden voor mensen met een verstandelijke beperking. Het gebouw, waarbij uitgegaan wordt van vier bouwlagen, moet komen op een perceel tussen de Valtherlaan en het Valtherbospad (zie bovenstaande afbeelding).

Rust en uitzicht op groen

Volgens een woordvoerder van Cosis is deze stap noodzakelijk als vervanging van meerdere, verouderde locaties in Emmen. "Voor de voortzetting van een goede zorgverlening is het daarom noodzakelijk om nieuwe vervangende woonfaciliteiten te creŽren."

De bedachte locatie kwam als beste uit de bus, onder meer vanwege de geschikte ligging. "Het ligt aan de rand van de bebouwing en biedt rust en uitzicht op groen. Daarbij biedt de locatie voldoende omvang." Een nader ontwerp is op dit moment nog niet voorhanden.

Informatiebijeenkomst

Het gebouw zal worden opgedeeld in zeven woongroepen voor in totaal 56 inwoners en een logeergroep voor tien kinderen. Daarnaast maken ook enkele ondersteunende kantoorruimten deel uit van het plan.

Volgens Cosis zijn omwonenden inmiddels per brief geÔnformeerd, maar volgt er na de zomer nog een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Voordat er ook maar een schop de grond in kan, is eerst een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. "Op zijn vroegst zal pas eind 2023 gestart kunnen worden met de bouw."

Bron: RTV  Drenthe

----------------------------------------------------------

 

Jonge helden gezocht!

Wie ontvangt er dit jaar een Jeugdlintje?

In november a.s. reikt de gemeente Emmen voor de twaalfde keer de Emmense Jeugdlintjes uit. Dit is een jaarlijkse prijs voor kinderen en jongeren van zes tot en met achttien jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Daarom is de gemeente Emmen op zoek naar jonge helden.

De gemeente Emmen vindt het fantastisch dat kinderen en jongeren zich inzetten voor anderen, zonder er iets voor terug te krijgen. Met het Jeugdlintje wil de gemeente jongeren in het zonnetje zetten. De uitreiking vindt plaats in november, dan is ook de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op die dag laten wij extra zien dat kinderen mee mogen denken en praten over dingen die voor hen van belang zijn.

Aanmelden tot 1 oktober

Kinderen of jongeren die in 2021 of 2022 iets bijzonders voor iemand anders hebben gedaan kunnen voor 1 oktober voorgedragen worden een e-mail te sturen naar gemeente@emmen.nl  o.v.v. Jeugdlintje.

Wie komt in aanmerking?

Jongeren komen in aanmerking als zij tussen de 6 en de 18 jaar oud zijn en in onze gemeente wonen. Zij meer of langer dan men mag verwachten hulpvaardig zijn geweest of een bijzondere prestatie hebben verricht die van groot belang is (geweest) voor een persoon, straat, buurt of een daad hebben verricht waardoor ongelukken met mensen of dieren zijn voorkomen of beperkt zijn gebleven. Voordragen kan alleen door personen van 18 jaar of ouder en tot 1 oktober 2022.

Een deskundige jury beoordeelt de aanmeldingen. De jonge helden krijgen een mooi aandenken en een cadeaubon.

--------------------------------